Stopy podporowe tłoczone ciężkie SPT-SuC
  • stopy podporowe tłoczone ciężkie SPT-SuC stosowane są w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego,
  • stopy podporowe tłoczone ciężkie SPT-SuC przeznaczone są do posadowienia łuków ociosowych, prostek lub spodników stojaków ciernych, wykonanych z kształtowników korytkowych V25, V29, V32, V34 lub V36,
  • stopa podporowa tłoczona ciężka SPT-SuC składa się z odpowiednio ukształtowanego kawałka blachy, w którym wytłoczone są dwa elementy stabilizujące tworzące gniazdo, rozmieszczone względem siebie w sposób umożliwiający prawidłowe posadowienie kształtowników V25, V29, V32, V34, V36. Stopa podporowa może posiadać powierzchnię 400÷750 cm2 i grubość nominalną 10÷14 mm. W zależności od powierzchni stopy ulega zmianie jej długość, która mieści się w przedziale 200÷300 mm oraz szerokość, która mieści się w przedziale 200÷250 mm.

Stopy podporowe tłoczone lekkie SPT-SuL
  • stopy podporowe tłoczone lekkie SPT-SuL stosowane są w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego,
  • stopy podporowe tłoczone lekkie SPT-SuL przeznaczone są do posadowienia łuków ociosowych, prostek lub spodników stojaków ciernych, wykonanych z kształtowników korytkowych KO 21, V25 lub V29,
  • stopa podporowa tłoczona lekka SPT-SuL składa się z odpowiednio ukształtowanego kawałka blachy, w którym wytłoczone są dwa elementy stabilizujące tworzące gniazdo, rozmieszczone względem siebie w sposób umożliwiający prawidłowe posadowienie kształtowników KO 21, V25, V29. Stopa podporowa może posiadać powierzchnię 400÷750 cm2 i grubość nominalną 6÷10 mm. W zależności od powierzchni stopy ulega zmianie jej długość, która mieści się w przedziale 200÷300 mm oraz szerokość, która mieści się w przedziale 200÷250 mm.