Subopol jest od wielu lat aktywnym uczestnikiem w obrocie polskim węglem energetycznym.  
Odbiorcy węgla mogą znaleźć w naszej ofercie wszystkie sortymenty I jakości surowca produkowanego w polskich kopalniach zgrupowanych w następujących grupach producenckich:
1. Polska Grupa Górnicza S.A.
2. Przedsiębiorstwo Górnicze Silesia Sp. z o.o.
3. Tauron Wydobycie S.A.

 

Subopol współpracuje od dłuższego już czasu z niezależnym zakładem wzbogacającym I przetwarzającym węgiel, który jest w stanie przygotować materiał o uziarnieniu i jakości nieosiągalnej bezpośrednio z polskich kopalń. Jednym z przykładów takiego produktu jest węgiel o uziarnieniu 4-14 mm i wysokiej zawartości Fix C stosowanym w produkcji żelazostopów.


Zakres parametrów technicznych oferowanych węgli przedstawia się następująco:

Produkt

Granulacja

Popiół (Ar)

Części lotne (Vdaf)

Siarka

(Sdt)

Woda (Wtr)

Kaloryczność (Qir)

Miały

0 - 20/30 mm

5 - 25 %

31 -36 %

0.3-1.0 %

6 - 16 %

19 000 - 29 000 kJ/kg

Groszki

8 – 31.5 mm

3 - 12 %

31 - 36 %

0.3 – 1.0 %

4 - 14 %

21 000 - 31 000 kJ/kg

Orzechy

40 – 80 mm

4 - 7 %

32- 35 %

0,3 -0.6 %

4 – 7 %

28 000 - 31 000 kJ/kg

Istnieje możliwość składowania zakupionego u nas węgla, a następnie koordynacja jego dostaw przez Dział Spedycji SUBOPOL Sp. z o.o.