ROZPORY RUROWE SR 2
Typ: lekki, średni, ciężki

 
 • międzyodrzwiowe rozpory rurowe wieloelementowe dwustronnego działania (niesymetryczne) SR2 typ: lekki, średni, ciężki przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do stabilizacji odrzwi obudów chodnikowych wykonanych z kształtowników V25 (lekka), V29 (średnia), V32, V34, V36 (ciężka),
 • rozpory rurowe SR2 typ: lekki, średni, ciężki stosowane są w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego,
 • stabilizacja odrzwi za pomocą rozpór rurowych SR2 powoduje powstanie konstrukcji z połączonych odrzwi, które wraz z okładziną i wykładką stają się obudową górniczą wyrobiska,
 • rozpory rurowe SR2 dostosowane są do zakresu rozstawów odrzwi od 300 do 1500 mm (V25, V29) lub od 300 do 1250 mm (V32, V34, V36). Zakres rozstawów odrzwi od 500 do 1500 mm jest zgodny z punktem 3.5 normy PN-G-15000-7:1996. Zakresy od 300 do 500 mm wykonywane są na życzenie klienta i wykorzystywane przy budowie łuków, skrzyżowań i rozgałęzień.

ROZPORY RUROWE REGULOWANE SR reg.
Typ: lekki, średni, ciężki

 
 • międzyodrzwiowe rozpory rurowe regulowane wieloelementowe dwustronnego działania (niesymetryczne) SRreg typ: lekki, średni, ciężki przeznaczone są do stosowania w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych do stabilizacji odrzwi obudów chodnikowych wykonanych z kształtowników V25 (lekka), V29 (średnia), V32, V34, V36 (ciężka),
 • rozpory rurowe regulowane SRreg typ: lekki, średni, ciężki stosowane są w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych zaliczanych do stopnia „a”, „b” lub „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu oraz klasy A lub B zagrożenia wybuchu pyłu węglowego, wtedy gdy istnieje konieczność zachowania zmiennego rozstawu odrzwi na prawym i lewym ociosie.

  Sytuacja taka ma zwłaszcza miejsce w przypadku:
  • wykonania skrzyżowań
  • wykonania odgałęzień rozwidleń
  • wykonania wyrobisk na łukach
    
 • rozpory rurowe regulowane SRreg typ: lekki, średni, ciężki dostosowane są do zakresu rozstawów odrzwi obudów od 400 do 1000 mm i zakresów regulacji (0÷100, 0÷150, 0÷200, 0÷250mm) uzależnionych od wymaganego minimalnego rozstawu odrzwi. Zakres rozstawów odrzwi od 500 do 1000 mm i rozpory z minimalnym zakresem regulacji co najmniej 0,15 mm są zgodne z punktem 3.5 normy PN-G-15000-7:1996. Pozostałe zakresy rozstawów odrzwi i rozpory z zakresem regulacji mniejszym niż 0,15 mm wykonywane są na życzenie klienta.