Koks naftowy

Subopol współpracuje od wielu lat z jednym z najpoważniejszych producentów koksu naftowego, który jest równocześnie jednym z największych światowych sprzedawców tegoż surowca. Pozwala nam to oferować materiał używany w różnych procesach technologicznych, jak przykładowo produkcja koksu czy cementu oraz będący surowcem w wytwarzaniu energii elektrycznej. Parametry techniczne oferowanego przez nas koksu naftowego przestawione są w tabeli poniżej. Informujemy, iż przedmiotem oferty może być także produkt o innym uziarnieniu. 

 
 
Przedstawiamy poniżej przykładową charakterystykę jakościową koksu naftowego:
 

Granulacja

Popiół (Ad)

Woda (Wtr)

Części lotne (Vd)

Siarka (Sdt)

HGI

Kaloryczność (Qir)

0 - 6/10 mm

max 1 %

max 10 %

max 11 %

3.5 – 4.2 %

36-42

min 31 800 kJ/kg